Kickstart voor Scholen

De informatie op deze pagina is voor scholen bedoeld die licenties van IntoWords hebben aangeschaft en die vlot op gang willen komen met IntoWords.

Ben je een leerling? Klik dan HIER om naar de informatie te gaan.

Na de aanschaf
Als school heb je IntoWords aangeschaft om leerlingen met lees- en schrijfproblemen (o.a. dyslexie) te ondersteunen. Maar hoe gaat het nu verder? Na de aanschaf ontvangt de contactpersoon binnen de organisatie een e-mail met daarin de inlogcodes voor de leerlingen. Deze zal de school zelf aan de leerling uitreiken. Dat kan bijvoorbeeld door middel van het meegeven van een ingevuld kaartje en/of brief.

Download hier de briefkaart met informatie voor de leerling.
Download hier de poster.

Implementatie
Als IntoWords op de school beschikbaar is, dan is de vraag hoe je daar snel en effectief mee aan de slag gaat en het aan de leerlingen beschikbaar stelt. Vaak is het verstandig om voor betrokken collega’s een implementatiebijenkomst van ca. 1,5 uur te organiseren. Die kan in eigen beheer worden georganiseerd, of er kan externe deskundigheid worden ingeschakeld. In die bijeenkomst staan in ieder geval twee thema’s centraal:

Hoe werkt het programma, wat mag je er van verwachten?
En: Voor wie gaan we dit inzetten en waar beginnen we mee?

Meer informatie over de implementatiecursus die wij aanbieden is HIER te vinden.

Technische aspecten
IntoWords vereist geen netwerkinstallatie meer. Het betreft hier altijd client installaties. Voor het gebruik van de programma’s verwijzen we naar de kennismakingslesjes en handleidingen die op de leerlingenpagina staan. (zie de link bovenaan deze pagina)

Zelf de implementatie verzorgen?
Wil de school zelf de implementatie van IntoWords verzorgen? Dat kan natuurlijk prima!
Begin wel met een centrale presentatie van de hoofdfuncties van het programma, waarna iedereen even zelf aan de slag kan met de “Een korte kennismaking”. De werking zal in een half uur of drie kwartier echt wel begrepen zijn. Daarmee is duidelijk wat het programma kan – en wat de leerling er van mag verwachten. Zorg wel dat er voldoende accounts van IntoWords beschikbaar zijn zodat iedereen gelijktijdig aan de slag kan. Overleg eventueel even met ons over een oplossing.

Voor wie zal IntoWords worden ingezet?
Natuurlijk is het van belang om het beleid rond de zorgleerlingen duidelijk te hebben. Als dat nog niet duidelijk is, dan is het van belang om dat goed te bespreken. Welke voorwaarden zijn er om gebruik te mogen maken van deze ondersteuning? Moet er een dyslexieverklaring zijn? Kan het ook bij andere situaties worden ingezet, zoals bij oogproblemen, bij chronische vermoeidheid en meer? Soms is deze discussie al lang geweest omdat er eerder, op beperkte schaal, andere programmatuur werd ingezet. Bekijk binnen de organisatie of dit beleid nog actueel is, of wellicht moet worden aangepast.

Hoe zet je IntoWords in?
Spraaksoftware kan worden ingezet op twee gebieden. Om te beginnen natuurlijk bij het lezen van grote stukken tekst. IntoWords zorgt dat het technisch leesprobleem wordt weggenomen. De leerling kan zich met de inhoud bezighouden en de benodigde leeskilometers kunnen daarbij makkelijker worden gemaakt. Ook gewoon “lekker lezen” wordt nu mogelijk voor de leerling.

En ook bij het schrijven kan de slimme ondersteuning binnen de spraaksoftware een uitkomst zijn! De leerling kan nu ook op eigen kracht werkstukken maken, opgaven beantwoorden, etc. De slimme woordvoorspeller maakt dat het gezochte woord eenvoudig gevonden wordt. Geschreven zinnen kunnen ook meteen worden gehoord. Eventuele vergissingen kunnen dus ook meteen worden gecorrigeerd.

Op basis van de eerste ervaringen bepaalt de leerling vervolgens zelf wel hoe het programma (met welke instellingen) voor hem of haar het beste functioneert. Daar is vaak helemaal geen ondersteuning meer bij nodig. Bijzonderheden worden ook door leerlingen aan elkaar doorverteld.

Wat mag je verwachten?
Vrijwel meteen na de inzet van spraaksoftware zal de zelfredzaamheid van de leerling sterk toenemen. Volwaardig meedoen in het tempo van de andere leerlingen wordt nu mogelijk. En dat leidt vaak tot meer zelfvertrouwen, meer plezier en (dus vaak ook) betere prestaties. Ervaar het…

Het kopieerapparaat op school
Een laatste aandachtspunt: bij het werken met IntoWords zullen er vaak PDF’s worden gebruikt. Daarbij zijn tekst-PDF’s de beste oplossing. Check of de kopieerapparatuur een scanfunctie met OCR-mogelijkheden heeft. Overleg eventueel daarover intern. De tekst van ingescande documenten wordt dan immers als zodanig herkend. De scan is dan niet een afbeelding (foto-PDF), maar bevat direct leesbare tekst.

Zo zal een kickstart met IntoWords lukken. Zijn er vragen of bijzonderheden: overleg met ons!