IntoWords voor Windows

IntoWords PRO (=L2S 10)

IntoWords voor Windows kennen we al een groot aantal jaren als L2S. De waardering is hoog en in deze nieuwe versie is het belangrijkste verschil met een eerdere versie dat de activering van het programma online plaatsvindt.

De gebruiker zal het programma kunnen gebruiken op de plaats waar hij of zij het nodig heeft, eenvoudig door op die plek de toegangscode in te voeren.

Het nieuwe IntoWords L2S Windows programma wordt dus lokaal geïnstalleerd, maar online geactiveerd.