Toch Nog Leren Lezen (TNL)

De informatie op deze pagina is bestemd voor ib-ers en dyslexiespecialisten in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

In Nederland kan tussen de 10 en 15 procent van de leerlingen aan het eind van groep 3 onvoldoende lezen. Daarom zijn er verschillende programma’s ontwikkeld om leesproblemen in groep 2 en groep 3 te signaleren en te behandelen. Voor leerlingen met (zeer) ernstige dyslexie is de methode ‘Toch Nog Leren Lezen?’ vaak een effectieve oplossing.

TNL is bedoeld voor alle kinderen en volwassenen die blijven steken op AVI niveau 0 tot en met AVI niveau eind groep 4 ongeacht het type onderwijs.

Eventueel kunnen (lees)ouders of vrijwilligers onder begeleiding van een remedial teacher met TNL werken; minimaal drie keer 20 minuten, individueel per week.

Drie gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken naar het effect van TNL hebben uitgewezen dat de methode geschikt is voor de behandeling van (zeer) ernstige dyslexie.

TNL wordt al tientallen jaren gebruikt op scholen voor basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en praktijken en instituten voor remedial teaching en/of vergoede zorg. De methode is natuurlijk regelmatig bijgewerkt en is ondertussen ook ruim van digitale componenten voorzien.

Bij TNL wordt eenmalig een basispakket aangeschaft. Dit kan van jaar tot jaar opnieuw worden ingezet. Daarnaast is er een voordelig digitaal pakket beschikbaar voor extra ondersteuning.

Als de leerling via deze methode uiteindelijk toch heeft leren lezen, dan er daarna vaak ook nog wel wat extra ondersteuning nodig. Met IntoWords kan de leerling vervolgens ook van moeilijker teksten kennis nemen. Alle ingewikkelde zinnen en moeilijke woorden worden dan immers netjes voorgelezen.

Meer informatie:

www.TNL.nl en www.TNLvoorJOU.nl